Meny
Meny

HUR ÄR DET ATT ARBETA HOS OSS?

BE Group Sverige består av över 300 medarbetare som arbetar på flera orter i Sverige. Hjärtat i organisationen ligger i Norrköping, där vi har centraliserat vår lager- och produktionsverksamhet, och huvudkontoret ligger i Malmö där resan en gång började. Företaget beskrivs ofta av medarbetare som familjärt med högt i tak, hjälpsamma kollegor och god stämning. Genom en platt organisationsstruktur upplever även många av våra medarbetare att det finns stort utrymme för egna initiativ och idéer.

Våra gemensamma värderingar och företagskultur präglar vårt arbete och är det som gör BE Sverige unikt. Våra värderingar, Dynamiska, Transparenta och Hållbara, är en central och viktig del i vår kultur som guidar oss hur vi ska arbeta och agera både internt och gentemot våra kunder och leverantörer.

Hos oss strävar vi efter en arbetsplats som präglas av mångfald där alla medarbetare känner sig inkluderade, respekterade och välkomna, oavsett var de kommer ifrån eller vilka de är.

VÄRDERINGAR

I en snabbt föränderlig värld behöver vi som bolag vara dynamiska och hela tiden ifrågasätta hur vi bedriver vår verksamhet. Vi måste vara innovativa och nyfiket söka efter nya metoder och möjligheter. Vi skall vara öppna för att testa nya saker och lära oss från dessa samt disciplinerat implementera förbättringar i vår dagliga verksamhet.
Dynamiska
Det är avgörande att vi är transparenta och delar med oss för att vi ska kunna lära oss av varandra, bredda våra kunskaper och identifiera de områden som behöver förbättras. Transparens handlar också om att ha tydliga mål och en gemensam syn på förväntningar och prestation. Vi uppmuntrar tydlig kommunikation och omedelbar återkoppling.
Transparenta
För att bli ett långsiktigt framgångsrikt företag måste vi arbeta med hållbarhet. Detta behöver finnas med i alla beslut vi fattar, både i de dagliga och i de strategiska. Vi behöver minimera den påverkan som vår verksamhet har på miljön och det är allas ansvar att vi behandlar varandra rättvist och med respekt. Men hållbarhet handlar också om att vara lönsamma. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna investera i förbättrad teknologi och säkra vår verksamhet på lång sikt.
Hållbara
I en snabbt föränderlig värld behöver vi som bolag vara dynamiska och hela tiden ifrågasätta hur vi bedriver vår verksamhet. Vi måste vara innovativa och nyfiket söka efter nya metoder och möjligheter. Vi skall vara öppna för att testa nya saker och lära oss från dessa samt disciplinerat implementera förbättringar i vår dagliga verksamhet.
Dynamiska
Det är avgörande att vi är transparenta och delar med oss för att vi ska kunna lära oss av varandra, bredda våra kunskaper och identifiera de områden som behöver förbättras. Transparens handlar också om att ha tydliga mål och en gemensam syn på förväntningar och prestation. Vi uppmuntrar tydlig kommunikation och omedelbar återkoppling.
Transparenta
För att bli ett långsiktigt framgångsrikt företag måste vi arbeta med hållbarhet. Detta behöver finnas med i alla beslut vi fattar, både i de dagliga och i de strategiska. Vi behöver minimera den påverkan som vår verksamhet har på miljön och det är allas ansvar att vi behandlar varandra rättvist och med respekt. Men hållbarhet handlar också om att vara lönsamma. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna investera i förbättrad teknologi och säkra vår verksamhet på lång sikt.
Hållbara

BE GROUP - VAD VI GÖR

ATT ARBETA PÅ BE GROUP

Jag har möjlighet att varje dag förbättra arbetsmiljön för mina kollegor på BE Group. Det är en stor variation i mitt arbete, där ingen dag är den andra lik. Inom ramen för mitt uppdrag har jag även möjlighet att gå olika utbildningar som jag sedan kan utbilda mina kollegor i.
Christian Ortiz, Arbetsmiljö- och miljösamordnare
Det bästa med att jobba här på BE Group är variationen på dagarna, att den ena dagen inte är den andra lik – det gör att jag utvecklas i min roll hela tiden. Kollegorna och arbetsmiljön här är fantastisk, alltid mycket skratt och glädje.
Felicia Englund, Utesäljare
BE Group är som mitt andra hem, jag har jobbat här i 17 år. Jag trivs med mina kollegor och verksamheten utvecklas vilket är något som stimulerar mig.
Gazmend Binakaj, Lager- och produktionsmedarbetare
På BE Group får jag ständigt utvecklas och lära mig nya saker tillsammans med jordnära kollegor!
André Frodlund, COO
På BE Group har jag förtroende att utföra förändring och förbättringsarbete där jag upplever behovet som störst. Vårt arbetssätt är lösningsorienterat och jag har möjlighet att pröva mig fram för att hitta de bästa lösningarna.
Mats Fridsén, Produktionstekniker
Det bästa med mitt jobb är att det aldrig är tråkigt. Det är högt i tak och jag stortrivs med alla mina kollegor. BE Group investerar i personalen och möjligheterna för att utvecklas och påverka finns.
Selma Demirovic, Inköpare
Jag trivs med mina arbetskamrater. Jag har jobbat i många olika roller och haft möjlighet att göra karriär inom BE Group.
Jimmy Eliasson, Transportplanerare
Jag har möjlighet att varje dag förbättra arbetsmiljön för mina kollegor på BE Group. Det är en stor variation i mitt arbete, där ingen dag är den andra lik. Inom ramen för mitt uppdrag har jag även möjlighet att gå olika utbildningar som jag sedan kan utbilda mina kollegor i.
Christian Ortiz, Arbetsmiljö- och miljösamordnare
Det bästa med att jobba här på BE Group är variationen på dagarna, att den ena dagen inte är den andra lik – det gör att jag utvecklas i min roll hela tiden. Kollegorna och arbetsmiljön här är fantastisk, alltid mycket skratt och glädje.
Felicia Englund, Utesäljare
BE Group är som mitt andra hem, jag har jobbat här i 17 år. Jag trivs med mina kollegor och verksamheten utvecklas vilket är något som stimulerar mig.
Gazmend Binakaj, Lager- och produktionsmedarbetare
På BE Group får jag ständigt utvecklas och lära mig nya saker tillsammans med jordnära kollegor!
André Frodlund, COO
På BE Group har jag förtroende att utföra förändring och förbättringsarbete där jag upplever behovet som störst. Vårt arbetssätt är lösningsorienterat och jag har möjlighet att pröva mig fram för att hitta de bästa lösningarna.
Mats Fridsén, Produktionstekniker
Det bästa med mitt jobb är att det aldrig är tråkigt. Det är högt i tak och jag stortrivs med alla mina kollegor. BE Group investerar i personalen och möjligheterna för att utvecklas och påverka finns.
Selma Demirovic, Inköpare
Jag trivs med mina arbetskamrater. Jag har jobbat i många olika roller och haft möjlighet att göra karriär inom BE Group.
Jimmy Eliasson, Transportplanerare

FÖRMÅNER TILL DIG SOM ANSTÄLLD

 • Arbetstidsförkortning (ATF)
  Alla anställda på BE omfattas av ATF. ATF tjänas in till en tidbank som sedan kan användas som exempelvis extra semesterdagar. Företaget använder även ATF för att kunna schemalägga ledighet för våra anställda vissa utvalda klämdagar varje år.
 • TJÄNSTEPENSION
  På BE omfattas du av tjänstepension. Som tjänsteman omfattas du av antingen ITP1 eller 2, beroende på när du är född. Är du kollektivare omfattas du istället av tjänstepension – SAF/LO.
 • Friskvård
  Vi erbjuder 3000 kr för samtliga anställda i friskvårdsbidrag och är anslutna till företagshälsovården.
 • Kollektivavtal
  BE Group Sverige är anslutna till kollektivavtalen Teknikavtalet - IF Metall och Teknikavtalet - Unionen, ledarna och Sveriges ingenjörer.
 • Personalrabatter
  Vi har flera förmånliga rabatter för dig som anställd genom våra olika samarbetspartners, exempelvis rabatt på träningskort och hotell.
 • BE-Klubben
  På flera av våra verksamhetsorter i Sverige finns vår personalklubb BE-klubben. BE-klubben syftar till att skapa gemenskap på arbetsplatsen och arrangerar olika typer av aktiviteter för våra anställda som ska bidra till just detta.
 • Karriär & Utveckling
  Det finns goda möjligheter att utvecklas på BE Group, genom att prova nya arbetsuppgifter och genom kompetensutveckling. I vår verksamhet uppmanar vi intern rörelse och tycker att det är roligt när vår personal vill utvecklas!
 • Föräldralön
  Vid föräldraledighet har du som medarbetare möjlighet att även få föräldralön från BE Group, utöver den föräldrapenning du får från försäkringskassan.
 • Förmånscykel
  BE erbjuder samtliga anställda möjligheten att teckna förmånscykel via företaget. Ett jättebra sätt att bidra till ökad hälsa hos personalen samt minskad miljöpåverkan när vår personal kan välja cykeln istället för bilen.
 • Bonus
  Goda prestationer ska belönas! Därför har vi på BE ett bonussystem som belönar lite extra när det går bra för företaget.